FA-02 CERINȚE GENERALE ȘI SPECIFICAȚII

CAPITOL 02 – CERINȚE GENERALE ȘI SPECIFICAȚII

 

02-10     CERINȚE NAVIGABILITATE

 

02-11     BAZA DE CERTIFICARE DE TIP

 

               Avionul va zbura pe baza unui permis de zbor acordat de AACR, fără certificare de tip.

              Pentru proiectare, fabricație, testare, se vor folosi următoarele specificații:

 CS 23 Amendamentul 5

 BCAR A8-21 Autorizarea organizațiilor de proiectare si producție pentru avioane non EASA

 RACR-AZAC “Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”

 

              

02-30     CONDIȚII CALITATE

 

02-31     MATERIALE, TEHNOLOGII, FABRICATIE

          

             Materialele, tehnologiile, fabricația, folosite pentru IAR 80FA, vor fi în conformitate cu cerințele

             standardelor de aviație actuale.

 

 

02-32     INSPECȚIE SI TESTARE

 

            Va fi folosit un sistem de inspecție pentru materiale, piese, echipamente, conform procedurilor

            aprobate de AACR pentru realizarea acestui proiect.