1. Ce este Asociatia Sky Legend ?

Asociaţia este o    organizatie juridica româna de drept privat, fără scop lucrativ şi apolitică, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române, precum şi cu prevederile  Actului Constitutiv şi ale Statutului.