9. Cum pot face o sponsorizare ?

SRL-urile plătitoare de impozit pe profit, microîntreprinderile, PFA-urile, salariaţii, pensionarii,  toţi pot redirecţiona o parte din impozitul plătit statului către un ONG cu a cărui cauză se identifică.
Persoane fizice:
Formularul ANAF 230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii (OPANAF 50/2019). Formular. Se depune până la data de 15 martie de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, în următoarele situaţii, după caz:
a) dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează și funcţionează în condiţiile legii și a unităților de cult, sau
b) dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii.
Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legi.
Persoane juridice
Din orice venit, statul impozitează 16%. Din aceștia, 20% pot fi direcţionați spre o organizaţie nonprofit. Banii nu mai ajung toți la stat, ci ajută un ONG să-și susţină financiar activitatea. Altfel spus, aveți posibilitatea să decideți ce se întâmplă cu banii din impozitele voastre. Și puteți decide să ne fiți alături. Procedura de redirecționare este simplă:
Se va întocmi un Contract de sponsorizare.
Contractul reprezintă baza redirecționării cotei de 20% din impozitul pe profit.
Firma va complete si depune Formularul 107, conform Ordinului Anaf 1925/2018 – accesand https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_1825_2018.pdf