MODIFICĂRI FAȚĂ DE ORIGINAL – AMPENAJ ORIZONTAL

 Pe baza analizei făcute în calculul preliminar de rezistență, s-a decis modificarea profilului ampenajului orizontal, pentru a permite rigidizarea sa.  Aceasta este o necesitate rezultată din cerințele regulamentelor de calcul actuale, folosite în proiectarea IAR 80 Fly Again.

Acesta este  un profil NACA simetric, cu grosime relativa între 12% – 8%.

Profilul original, era tot un profil simetric cu grosime relativă 8-4%.

 

Pentru a evalua cât mai sugestiv efectele modificării profilului, a fost realizat un model 3D, în care sunt suprapuse modificările pe varianta constructiva originală. 

Modificările sunt ilustrate folosind culoarea gri.

Secțiuni în semiampenaj pe axa y 

Detalii ale ampenajului

Cotele reprezintă diferența cu care s-a modificat grosimea profilului în secțiunile nervurilor

Diferențe grosimi – nervuri gri/roșii (noi/originale)

 După verificare, se constată că modificare profilului ampenajului orizontal, se materializează prin creșterea grosimii maxime cu valori între 30-44 mm.

Aceasta este probabil singura modificare a geometriei avionului, făcută pentru a respecta cerințele regulamentelor actuale de calcul rezistență.

Considerăm că aceste  modificări sunt minore și nu afectează aspectul general al avionului IAR 80 FA, comparat cu cel original.