RĂZBOI, PETROL ȘI AVIAȚIE

Petrolul românesc și importanța sa strategică în cele două războaie mondiale (I)

Petrolul românesc și importanța sa strategică în cele două războaie mondiale (II)

Cooperarea militară româno-germană pentru apărarea zonelor petrolifere (I)

Cooperarea militară româno germană pentru apărarea zonelor petrolifere 1940-1944 (II)

Bombardamente sovietice asupra zonei Constanța -22 iunie 21 octombrie 1941

Bombardarea podului Cernavodă – 13 august 1941

OPERAȚIUNEA HALPRO  – primul bombardament USAAF în România 12 iunie 1942

Operațiunea Tidal Wave

Operațiunea Gunn

Operațiunea Reunion (I)

Operațiunea Reunion (II)