cooperarea militară româno germană pentru apărarea zonelor petrolifere 1940-1944 (II)

 Obiectivul prioritar al Misiunii Militare Aero Germane din România, a fost controlul și protecția zonelor petrolifere, precum și a sistemului de transport produse petroliere.

Misiunea Militară Aero Germana din România, a început în 1941 construcția sistemului de apărare a rafinăriilor împotriva atacurilor aeriene.

Începând cu 1 iunie 1943, aviația de vânătoare română din Regiunea a 3-a (Muntenia și Dobrogea), a trecut în subordinea germanilor.

La fel artlieria antiaeriană română din zonele Ploiești, Giurgiu, Cernavodă și Constanța.

Restul  AA română din Regiunea a 3-a, a avut ca sarcină apărarea zonelor București și Buzău.

Comandanții Misiunii Militare Aero Germane din România

În martie 1941, germanii au început să pregătească construcția sistemului defensiv de apărare a zonei rafinăriilor Ploiești. În raportul întocmit de Ministerul Aerului și Marinei, este prezentată atitudinea germanilor, care și-au asumat construcția sistemului de apărare cu mijloace proprii, dar cu decontarea cheltuielilor de către statul român, ignorând părerile specialiștilor români.

70.apdf_

În iunie 1942, Misiunea Militară Aeronautică germană din România, a solicitat preluarea conducerii sistemului de apărare antiaeriană din zonele Ploiești, Cernavodă, Constanța, Giurgiu, care avea în compunere:

  • 5 escadrile vânătoare zi române și 3 germane
  • 1 escadrilă vânătoare noapte română și 2 germane
  • 96 baterii AA române și 48 germane
  • sistemul de pândă cu transmisiune alerte prin radio
121.apdf_

Începând cu 1 iunie 1943, Aviația de  vânătoare română, alocată apărării Munteniei și Dobrogei, precum și AA din zonele Ploiești, Giurgiu, Cernavodă și Constanța, au trecut sub comanda Misiunii Militare Aero Germane.

183.apdf_

189a

Vizita Ministrului Transporturilor din Reich, gen. dr. Julius Dorpmüller, efectuată în septembrie 1943, reflectă obiectivele de maxim interes ale germanilor în Romania: rafinăriile Ploiești, podul Cernavodă, portul Constanța, portul Brăila și sistemul de căi ferate. Pe lângă produsele petroliere, germanii trebuiau să transporte din România volume mari de cereale și cherestea.

În ianuarie 1944, gen. lt. Adolf Galland, Comandantul Aviației de vânătoare germane, a efectuat inspecții ale bazelor aeriene germane din România. Se intensificau pregătirile de apărare a zonei petrolifere de eventuale bombardamente aliate.

Generalii din conducerea Misiunii Militare Germane au participat la diverse acțiuni de reprezentare și promovare a intereselor germane în România

prof. dr. Ferdinand Sauerbruch, renumit chirurg și specialist în protezare membre, în vizită în România

Ultima misiune primită de gen. Gerstenberg, a fost înlăturarea guvernului român instaurat la 23 august 1944.  După ce aviația germană a bombardat Bucureștiul în periaoda 24-26 august 1944, a urmat un bombardament american masiv asupra aerodromurilor Băneasa și Otopeni, de unde operau germanii, care au suferit pierderi grele. Gerstenberg a încercat cu o forță de 4000 militari germani să atace capitala. A fost luat prizonier de trupele române pe 28 august. 

242.apdf_

Misiunea Militară Aero Germană a organizat și condus defensiva de apărare a zonelor de interes germane împotriva bombardamentelor aliate.

În anumite momente, parcă este greu de diferențiat dacă aviatorii și artileriștii români aflați sub comandă germană apărau teritoriul României, sau … petrolul german.

Bibliografie

http://www.fundatiagusa.ro/assets/files/Media%20presa%20PDF/RELATII-MILITARE-ROMANO-GERMANE.1939-1944-DOCUMENTE.pdf

https://catalog.archives.gov/id/43528