Elemente de structură IAR 80 reproiectate modern (1)

Pentru realizarea proiectului IAR 80 FA, este necesară folosirea normelor actuale de proiectare, a metodelor de calcul rezistență moderne, precum și a   tehnologiilor sau  materialelor utilizate în prezent.

Față de anii ’30, calculul și simularea computerizate, designul în 3D, permit realizarea mult mai precisă a unora din repere. 

Din acest motiv, unele elemente de structură ale avionului sunt modificate pentru a corespunde cerințelor din noile specificatii, fără a modifica aspectul exterior al avionului original. 

Pentru o înțelegere mai bună a metodelor folosite, am ales ca exemplu o piesă de tablă din aripă, ce face legătura între nervuri și lonjeroane.

Desen original

Piesa originală reprezentată în 3D

Din desenele de mai jos, se pot deduce ce tip de nituri s-au folosit, distanța între nituri și distanța față de marginile pieselor. Acești parametri sunt foarte importanți în proiectarea structurilor de aviație, de ei depinzând rezistența propriu-zisă cât și rezistența la oboseală.

În prezent, niturile folosite au alta mărime ( de ex. diametru de 3.2 mm față de 3 mm original), iar distanțele dintre acestea (pasul sau în engleză pitch-ul) sunt stabilite la alte valori din diverse considerente (calcul de rezistență/oboseală, tehnologii și materiale folosite). Același lucru este valabil și pentru distanța față de marginile pieselor (edge margin).

Pornind de la întreg pachetul de piese care trebuie nituit și ținând cont de cele spuse înainte , trebuie stabilite de asemenea pozițiile niturilor în modelul 3D, după ce s-a făcut modelarea propriu-zisă a piesei.

În principiu, modelarea 3D pentru table, trebuie să țină cont printre altele inclusiv de factorul de indoire K, grosimea tablei cât și de raza de îndoire pentru materialele folosite.

Din motivele enumerate mai sus, piesele vor avea o formă puțin diferită, dar vor avea același rol funcțional. Pe acest model 3D, care va fi folosit mai departe ca un model de referință, au fost reprezentate inclusiv o parte din niturile folosite la montare (mai puțin niturile cu care se prinde nervura de această piesă intermediară).

În primul film de mai jos este arătat cum se face o piesa în aplicația de proiectare table (sheet metal design), iar în al doilea film este arătat cum se  face o parametrizare suplimentară, pentru ca piesele să se poată modifica mai ușor.

CATIA 3DEXPERIENCE sponsorizată de MAGIC ENGINEERING oferă o multitudine de posibilități de a proiecta piesele mai ușor și mai repede, după cum se poate observa și din filmele de mai jos.

Piesă creată în aplicația de proiectare table

Parametrizare suplimentară a piesei create precedent pentru o mai rapidă modificare

Parteneri