ETAPE PROIECTARE IAR 80 FLY AGAIN

Deși  IAR 80  este un avion istoric, proiectul  IAR 80 Fly Again este realizat parcurgând etapele necesare pentru un avion nou.

Motivele pentru acest tip de abordare sunt următoarele :

 • lipsa regulamentului de proiectare avion original
 • lipsa documente omologare
 • documentație originală limitată
 • echipare cu alt motor, elice, tren aterizare, instalații
 • necesitatea respectării regulamentelor de proiectare moderne
 • realizarea documentației necesare pentru obținere permis de zbor

ETAPE PROIECTARE

Tema de proiectare

Se va realiza proiectul unei replici a avionului IAR 80 care să îndeplinească condițiile necesare pentru a obține permis de zbor național în conformitate cu reglementările în vigoare și care să fie cât mai apropiat de aspectul și configurația avionului original. 

Concepție proiect

În această etapă  au fost stabilite configurația avionului și regulamentele de proiectare :

 • se respectă geometria originală
 • avionul se încadrează în categoria acrobatic
 • masa avion gol 1800 kg
 • motor Pratt&Whitney R 1830 de 1200 CP
 • elice Hamilton Standard 23E50 cu pale de diamteru 3 m
 • tren de aterizare nou, cu aceleasi dimensiuni cu cel original
 • proiectarea se va face conform cerințelor regulamentului CS 23
 • avionul va obține permis de zbor conform Regulament (CE) NR. 216/2008 anexa II – avioane non EASA

Proiect preliminar

Specificație tehnică – a fost elaborată pe baza documentației originale existente și a cerințelor specifice de certificare din  regulamentul CS 23

Model 3D – este reprezentarea geometriei avionului în sistem 3D.

Aerodinamică – folosind sufleria numerică cu programe pentru mesh de suprafață a modelului 3D, sau cu CFD, se fac  studii  pentru determinarea polarelor avionului și alte derivate aerodinamice, inclusiv  analize locale pentru determinarea sarcinilor pe capotaje, tren și trape prin simulări cinemato-dinamice. Rezultatul acestor analize se armonizează cu metodele semiempirice tradiționale din Advanced Aircraft Analysis (AAA), un Darcorp software cu care se pot obține sarcinile de proiectare pentru suprafețele portante ale avionului.

Calculul performanțelor – în aceasta etapă este necesară în special pentru determinarea vitezei maxime continue la nivelul mării, necesară construirii diagramelor de manevră și rafala (anvelopa de zbor). Independent de mersul proiectului se pot estima alte performante ca viteza de urcare, distantele de decolare sau aterizare, etc.

Calcul de stabilitate – se întocmesc  calculele de stabilitate statică și dinamică ale avionului care validează plaja de variație a centrajului.

Modelul de elemente finite (FEM) al structurii – e folosit la început pentru elaborarea modelului masic al avionului cu ajutorul căruia se calculează masa și momentele de inerție masice ce servesc la calculul accelerațiilor în manevre.

Calcul sarcini – se face calculul sarcinilor ce acționează asupra avionului și cerințele specifice conform CS 23, în vederea asigurării admisibilității la zbor. Se definesc sarcini globale, forțele concentrate in nodurile FEM de proveniență inerțială și aerodinamică în condițiile unui echilibru dinamic. Cazurile critice sunt selectate trasând diagramele de eforturi globale în secțiuni (forțe tăietoare, momente de încovoiere și torsiune).

Rularea FEM în cazurile critice – determină sarcinile interioare structurii în bază cărora se face justificarea de rezistență cu metode specifice aeronauticii.

Manualul de Stress Fly Again – este colecția proprie de metode de calcul conforme (justificare și software, utilizata în rapoartele de rezistență), datele specifice materialelor și elementelor de îmbinare utilizate în proiect.  

Calcul de rezistență  (Checkstress) – reprezintă totalitatea rapoartelor detaliate care substanțiază integritatea structurii. Calculele țin seama de fenomenele de instabilitate ce apar in structurile cu pereți foarte subțiri, de redistribuirea eforturilor la cedarea unui element structural, în final pentru fiecare criteriu de evaluare se calculează factorul de rezervă.

Aeroelasticitate – se verifică comportarea la flutter.

Mock -up digital – sunt poziționate geometric în 3D reperele componente ale avionului

Toate documentele de proiectare vor fi întocmite , verificate si aprobate de ingineri cu semnături autorizate pentru proiectare aviație.

Documentația pentru conformitate se semnează numai de ingineri de aviație cu experiență, a căror semnătura este recunoscută de Autoritatea Aeronautică Civilă.

După parcurgerea acestor etape se trece la proiectul de execuție piese .

Unde suntem acum ?

S-au elaborat Specificația tehnică, Modelul 3D, au început calculele. 

În paralel se lucrează la mock-upul digital.

Începe proiectarea în detaliu pentru componentele mari de structură.