FA-02-00 CERINȚE GENERALE

CAPITOL 02 – CERINȚE GENERALE ȘI SPECIFICAȚII

  Avionul IAR 80 FA este încadrat conform Regulamentului (CE) NR. 216/2008 al Parlamentului European și al  Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, Anexa II alin c și h, ca avion “non EASA”, deci avioane la care nu se aplică acest regulament, ci regulamente naționale:

(c) aeronavele construite în proporție de cel puțin 51 % de un amator sau de o asociație de amatori fără scop lucrativ, pentru folosință proprie și fără scopuri comerciale;


(h) replici de aeronave care îndeplinesc criteriile de la literele (a) sau (d) de mai sus și al căror proiect structural este similar cu cel a aeronavei inițiale;

IAR 80 FA – conform anexei II a Regulamentului CE 216/2008, este un avion replică (conform pct. h), a unui avion IAR 80,  ex-militar (conform pct. d), istoric (conform  pct. a ii), construit în proporție de cel puțin 51% de o asociație de amatori fără scop lucrativ (pct. c).

Bibliografie:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008R0216