FA-02-10 CERINȚE DE NAVIGABILITATE

 Cerințele de navigabilitate pentru avionul IAR 80 FA, sunt definite în conformitate cu REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ “Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”, acesta fiind un avion definit conform Anexei II a Reguulamentului CE nr. 216/2008, punctele c, d, h, a .

Conform art. 1 al RACR -AZAC, avionul va putea zbura în baza unui permis de zbor național emis de AACR, dupa verificarea condițiilor de admisibilitate la zbor,

Cerințele  de încadrare a avionului IAR 80 FA  în tipul de aeronavă, sunt definite în RACR-AZAC capitolul  4, art. 400.

Pentru a fi eligibilă, Asociația Fly Again, persoana juridică ce proiectează și construiește avionul IAR 80 FA, va trebui să demonstreze AACR cu documente, modul de realizare a proiectului și a fabricației în conformitate cu cerințele RACR-AZAC art. 410.

Conform RACR-AZAC  art. 420 (viii), Asociația Fly Again va  depune o cerere cu specificațiile, iar în cazul avionului IAR 80 FA , echipat cu un motor ce dezvoltă o putere de  850 Kw și documentația de calcul rezistență. 

Avionul IAR 80 FA va fi supus inspecțiilor reprezentanților AACR, în conformitate cu cerințele RACR-AZAC  art. 425.

Încercările în zbor se pot face după emiterea de către AACR a permisului național de zbor pentru încercări de zbor, în condițiile definite de RACR-AZAC art. 430.

Încercările în zbor se fac conform cerințelor RACR-AZAC art. 435.

Validarea încercărilor în zbor se face conform cerințelor RACR-AZAC art. 440.

Emiterea permisului de zbor national se face în conformitate cu cerințele RACR-AZA alin 445

Valbilitatea permisului național de zbor este definită conform cerințelor RACR-AZAC art. 455.

Limitele de exploatare ale aeronavei IAR 80 FA sunt în conformitate cu cerințele RACR-AZAC art. 470.

Bibliografie:

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/85420