Generare profile aerodinamice

 Pentru a realiza o geometrie cât mai exactă a avionului IAR 80FA, unul din membrii echipei, dl. Ion Adam, a creat un program care generează profilele aerodinamice ale aripii și ampenajelor,  pentru a fi utilizate în softul de modelare 3D.

Avantajul acestui mod de lucru este că așezarea în spațiu a profilelor NACA 230xx din dreptul nervurilor, respectă matematic exact poziționarea longeroanelor din desenele originale,  baza de definiție a geometriei aripii.

Tot desenele originale oferă unghiurile de înclinare ale profilelor față de linia care unește în fiecare secțiune, centrul celor 2 longeroane.

Un important bonus este că desenele originale oferă și date privind variația în anvergură a structurii longeroanelor (inimi, tălpi, corniere), date ce au fost implementate în program.

De notat modul cum proiectanții IAR au definit orientarea aripii. altfel de cum se obișnuiește în prezent (prin unghiurile de calaj și diedru).

Aceasta rezultă ca o consecință a așezarii longeroanelor în gabaritul de asamblare, la fel ca si torsiunea puțin diferită între aripa stangă și aripa dreaptă, care compenseaza cuplul motorului.

Generarea profilelor aripii (incluzând și suprafețele de comandă), a fost facută mai detaliat decat în mod obișnuit, din dorința de a ajuta proiectantii sa aibă repere prestabilite în design.

Generare profile aripă

Generare profile ampenaj orizontal (stabilizator-profundor) într-o singură viitoare suprafață

Generare profile ampenaj vertical (deriva-directie) tot intr-o singura suprafață

Toate programele au fost concepute pentru a lucra cu modul hybrid al softului 3D.

Ulterior se va face trecerea în modul non-hybrid și în sistemele de axe definite pentru fiecare ansamblu major, urmând ca toate aceste profile și suprafețe să stea la baza designului final al formei avionului.

 Toate aceste suprafete vor fi modificate ulterior pentru a genera geometria finala, desenul etalon  și vor fi folosite în calcule aerodinamice.

Parteneri