Modelare și fabricare nervuri

  1. Modelarea nervuri, calapoade, șabloane control
  1. -se pornește de la Suprafețele și planele definite în Master Geometry,

    – piesele se construiesc în poziția lor pe avion.

2. – se creaza întâi o suprafață care reprezintă exteriorul nervurii, cu toate elementele sale (flanșe, găuri LN, găuri nituri)

   – se utilizează modulul generative shape design (GSD) din CATIA 3DEXPERIENCE

3. -se crează cu ajutorul acestei suprafețe un “thick surface”  in modulul Part Design

    – acest body va fi folosit numai în digital mock-up (DMU) datorită reprezentării fidele in 3D

4. – se extrage doar suprafața de bază a nervurii (până la începutul razei flanșelor) în GSD pentru a fi utilizată mai apoi în modulul de sheet metal design 

5. -se face un convert surface și se construiește nervura (flanșe, găuri) într-un Body separat, în modulul de sheet metal design (SMD)

    – acest Body va fi folosit pentru desene 2D și pentru fabricație; are o aproximare suficient de bună a ceea ce s-a facut în GSD.

6. se crează unfolded Body pentru SMD (singura licență disponibilă ce ne permite acest lucru).

7. -se crează calapodul în Part Design/GSD, într-un Body separat.

8. se crează șablonul în Part Design/GSD, într-un Body separat.

9. – se copiază cu link body-ul de calapod într-un 3DPart separat.

10. – se copiază cu link body-ul de șablon într-un 3DPart separat.

11. – – se copiază cu link body-ul de unfolded Body  într-un 3DPart separat.

12. – se inserează 3D Part-urile nou create în niște ansamble temporare, care vor fi utilizate pentru export (stp).

Comparație între metode – aproximare GSD/SMD

Fișierele STP se vor folosi pentru  fabricarea:

A. Debitare calapoade din MDF (MDFmedium-density fibreboard , face parte din categoria plăcilor aglomerate din lemn)

 Debitare pe  router 

Frezare CNC 5 axe pentru calapoade complexe

B. Debitare tablă – unfolded

C. Formare la presă cu covor cauciuc

Schema de funcționare presa cu covor cauciuc

Formare pe o presă industrială de 400tf

Formare presa de 20 tf

Piese finite

Acestea sunt exemple generice.

Dupa finalizarea modelării nervurilor de ampenaje conform procedurii de mai sus, va începe fabricarea pieselor pentru IAR 80 FA.