MODIFICĂRI GRINDĂ CU ZĂBRELE ȘI BATIU MOTOR -IAR 80 FLY AGAIN vs IAR 80

 Realizarea avionului IAR 80 Fly Again cu permis de zbor în conformitate cu reglementările în vigoare, necesită folosirea unui alt tip de motor decât originalul.

Unul din obiectivele principale în cadrul proiectului, este ca replica să respecte cât mai  exact aspectul exterior al originalului.

 S-a decis folosirea motorului Pratt&Whitney R 1830-92, care este asemănator cu motorul original IAR K 14 IV C 32 și adaptarea zonei de  fuzelaj anterior pentru a asigura condițiile de instalare motor, cu un minim de schimbări ale geometriei exterioare a avionului. 

Comparație motoare

 Motorul este montat pe un batiu, iar acesta este fixat de grinda cu zăbrele a fuzelajului anterior, de care este prinsă și aripa.

Principala diferența între cele două motoare privind montajul pe avion, o constituie diferența între cele două lungimi, care este de 296 mm.

Pentru a păstra forma avionului,noul motor a fost deplasat în față comparativ cu cel vechi, pentru a compensa diferența de lungimi,

      Instalare motor R 1830

Prima adaptare necesară, a fost prelungirea grindei cu zăbrele cu un modul nou.

Modul adăugat la noua grindă

Comparație grinda originală cu cea modificată

A fost modificat si batiul de fixare motor. 

Comparație batiu original cu cel modificat

Pentru realizarea modificărilor s-au confectionat unele repere noi, care nu existau pe avionul original, unele au rămas la fel , iar altele au fost adaptate pentru noua construcție.

Cele două ansamble modificate : batiu si grinda cu zăbrele 

Mutarea în față a motorului, introducerea unui modul nou pentru lungirea grinzii cu zăbrele, batiu adaptat, toate acestea implică printre altele schimbarea centrajului și  calculul de rezistență  pentru fuzelajul anterior modificat.

Modificările carenajului motor și a învelisului fuzelajului anterior fața de original  sunt minime, datorită reproiectării zonei, respectand cerințele privind aspectul.  Soluțiile folosite în acest scop, vor fi prezentate într-un articol separat.