OPERATIUNEA REUNION (I)

 Operatiunea Reunion derulată de 15th Air Force în perioada 31 august- 3 septembrie 1944, a constat în evacuarea ex-prizonierilor de razboi aliați de pe aerodromul Popești Leordeni, în Italia.

Cei 1123 prizonieri aliați detinuți în Lagărul nr. 14 Timișu de Sus și în  Lagărul nr. 13 Bucuresti, au fost eliberați pe data de 24 august 1944. 

Lagărul de prizonieri nr. 14 Timișu de Sus

Aici au fost deținuti cei 110 prizonieri capturați în urma Operatiunii Tidal Wave – 1 august 1943

Lagărul nr. 13 București – Școala Normală de pe strada Sfânta Ecaterina

Clădirea din București ce a fost folosită pentru detenția prizonierilor aliați. În luna iunie 1944 subofițerii au fost transferați într-o aripă a Spitalului militar “Regina Elisabeta”, în str. Sfânta Ecaterina rămânând doar ofițerii. În luna august 1944 în București se aflau circa 1000 prizonieri aliați.

Raport al Crucii Rosii despre condițiile de detenție ale prizonierilor aliați în România

În conformitate cu prevederile Convenției de la Geneva  ofițerii prizonieri au primit solda corespunzătoare gradelor din armata română, au dispus de popotă, costul mesei (în limita sumei de 200 lei) reținându-se din soldă. Suma rămasă disponibilă era folosită de fiecare prizonier pentru cumpărături, inclusiv pentru alimente neraționalizate. Deoarece art. 11 al Convenției de la Geneva nu prevedea acordarea de soldă și pentru subofițeri și trupă, acestora li s au alocat sume pentru hrană, igienă, tutun etc., egale cu ale ostașilor români. Ulterior, guvernul român a hotărât să plătească soldă și subofițerilor și trupei și să înființeze și pentru ei o popotă, cheltuind pentru fiecare 120 lei zilnic.

pow-report

Pe data de 25 august 1944, în urma bombardamentelor germane asupra capitalei, ex-prizonierii aliați din București au fost transferați în cazarma Regimentului 4 Vânători de pe Șoseaua Alexandriei, iar cei de la Timișu de Sus în Pietroșița, pentru a fi protejați de trupele germane aflate în retragere.

Ordinul de execuție al Operațiunii Reunion

Field-order

Col. Kraiger semnalizează pe aerodromul Popești Leordeni – liber aterizare – sosesc primele avioane B 17 pregătite pentru transport escortate de avioane de vânătoare

Ex-prizonierii sunt aliniați în grupuri de câte 20, aflate la distanțe de 50 m. Avioanele B 17 staționează cu câte două motoare pornite și decolează imediat după îmbarcare.

Răniții din Spitalul Militar Sfânta Elisabeta fusesră transferați de teama bombardamentelor germane în ada[ostul din Palatul CFR, de unde au fost tarnsportați la aerodromul Popești Leordeni, însoțiti de doi medici americani sosiți cu primele B 17 amenajate pentru transport tărgi.

Transportul ex-prizonierilor de la Palatul CFR și a celor din Șoseaua Alexandirei, a fost efectuat cu 57 autobuze puse la dispoziție de Primăria București

Prințesa Ecaterina Caragea – denumită de prizonierii americani “The angel of Ploiesti”, a fost verișoara lui Constantin Bazu Cantacuzino. S-a ocupat de îngrijirea medicală a răniților și asigurarea unor condiții de detenție decente.
31 august 1944 Popesti Leordeni- însoțeste răniții la urcarea in avioanele de transport

Deoarece o parte din ex-prizonieri s-au rapândit în București ajutați de localnici, au fost transmise comunicate radio și în presă pentru a se prezenta în vederea evacuării, la Hotel Ambasador

Raport al Operațiunii Reunion I – 31 august 1944

Bibliografie

http://www.axpow.org/medsearch/rumania.htm

https://media.defense.gov/2006/Sep/22/2000542258/-1/-1/0/060922-F-1234P-005.JPG

https://www.hmdb.org/m.asp?m=83455

https://alesandrudutu.wordpress.com/2015/08/02/1943-1944-prizonieri-de-razboi-americani-si-englezi-in-romania/  Alexndru Duțu

https://historia.ro/amp/sectiune/general/operatiunea-reunion-repatrierea-prizonierilor-568271.html

https://historyhub.history.gov/thread/4676

https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn1000805

https://catalog.archives.gov/id/148026338

http://www.454thbombgroup.it/Reunion%20operation/Report%20on%20Operation%20Reunion.pdf