prerom

 “PREROM a fost constituită prin contractul 6136/1936 între Ministerul Aerului şi Marinei şi firma Prema din Praga pentru producţia şi repararea aparatelor de bord. Ministerul omolog din Cehoslovacia atesta faptul că firma Prema livra curent din 1925 aparate de bord pentru aviaţia militară cehoslovacă (13 martie 1935). Potrivit contractului, Ministerul Aerului şi Marinei se angaja să asigure utilajul necesar, amplasamentul şi construcţia (2.011 m2 pe str. Mihai Viteazul, nr. 20). De asemenea, prin contract partea română se obliga să asigure un stoc de materiale pe cca 18 luni necesare pentru o producţie de 300 „jocuri” (seturi) de aparate pe an. Plata pentru licenţa aparatelor de bord era de 15% din beneficiul întreprinderii. Personalul tehnic era adus din Cehoslovacia, aşa cum era de exemplu inginerul Rudolf Roudnicky, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie. Forţa de muncă era greu de găsit şi ca atare ea a fost formată în timp prin preluare de ucenici de la IAR. Director al fabricii PREROM a fost pe întreaga durată studiată Julius Altmann.

În Consiliul de Administraţie, IAR deţinea conducerea prin comandorul A. Popovici, directorul general Aurel Persu şi generalul A. Beroniady.

Principalele produse ale PREROM Braşov constau în 30 de tipuri în 1941, faţă de numai 14 tipuri de aparate de bord în 1939. Conform graficelor de producţie, pe 1942–1943 erau produse între 580 şi 620 de aparate de bord pe lună, ceea ce asigura necesarul aviaţiei pe timp de război.” *

În 1941 PREROM cumpăra firma TARTLER, producător de motoare electrice .

Aparate de bord produse de PREROM :

– compas magnetic, busola pilot, clinometru

– colimator

– vitezometru în trei variante, altimetru, variometru, indicator de viraj și glisadă, giro-orizont artificial

– termometru de ulei, manometru de ulei, manometru de benzină, manometru boost, litrometru, manometru frână, ventile de presiune by-pass

Au fost folosite pentru avioanele IAR 37, IAR 39, IAR 80 dar si pentru avioanele produse sub licență la Brașov sau cele exploatate de ARR.

În primii ani, PREROM are 27 muncitori, 3 ingineri concepție, 2 maiștri.

Odată cu izbucnirea războiului, personalul ajunge la 85 muncitori, 16 ucenici, 4 maiștri, 3 ingineri si 6 funcționari.

Cabina IAR 80 C

Aparate de bord produse PREROM 

Materialele folosite erau bare si benzi de oțel, cupru, alamă, duraluminiu. Erau calibrate astfel încât grosimile să varieze în zecimi sau sutimi de mm.

De remarcat erau sculele furnizate de „Julius Teutsch” (ulterior IUS)** care livra între altele, burghie cu diametrul de la 0.2 mm, sau sdv-stica și etaloanele produse de societatea „Georgescu Topăslău” (ulterior FSR)***.

Benzile bimetalice erau livrate de METROM.****

Uleiurile si unsorile de mecanică fina tip INTAVA, erau aprovizionate de la Vacuum Oil Company Brașov.

De remarcat gradul mare de integrare a industriei brașovene care colabora cu IAR Brăsov, respectiv Prerom.

PREROM a fabricat deasemenea nituri pop și nituri explozive. 

In 1948 compania a fost naționalizata și redenumită ELECTROPRECIZIA.

Bibliografie ;

*  Industria Aeronautica Română Brasov (1925-1945) – autor Ioan Dumitrașcu  pag. 160

**http://www.mob-ius.ro/ro/istoric/

***https://fsr.ro/despre-companie/istorie/

****http://metrom.ro/despre-noi-metrom/

Orizont aviatic nr. 37 noiembrei 2005 – articol PREROM – autor cpt.av.ing.(r) Dan Laurențiu Șerbănescu

Fotografii Electroprecizia Săcele