Proiectare nervură bord atac stabilizator

Pentru fabricarea unei nervuri bord atac de stabilizator, este necesară realizarea unei documentații de proiectare în mai multe etape :

– din modelul 3D al geometriei stabilizatorului, se extrage forma exterioară a nervurii, corespunzătoare zonei bordului de atac al profilului aerodinamic din secțiunea respectivă

– pe baza desenului original de stabilizator, se definește poziția fiecărei piese componente

                     Master geometrie stabilizator                                     Desen stabilizator original

–  se realizează modelul 3D al nervurii

Model 3D nervura 0 bord de atac stânga 

– se poziționează nervura în mockup-ul digital

Mockup digital stabilizator

– se “desfășoară” nervura intr-un model 3D. Aceasta este semifabricatul din tablă de dural, din care se va forma nervura. Modelul 3D este folosit la debitarea cu laser a semifabricatului.  

Nervura desfăsurată în plan – model 3D

Nervura este fabricată folosind tehnologia de formare la presă cu covor de cauciuc. 

Pentru aceasta, este nevoie de un calapod pe care se îndoaie tabla.

Din motive de eficiență, calapodul va fi confecționat din MDF, iar pentru gaura de ușurare se folosește o flanșă din dural. Pentru fiecare nervură se face un calapod propriu prin frezare CNC după modelul 3D. Pentru nervurtle simetrice din partea dreaptă se folosește acelasi calapod. 

                            Calapod nervura model 3D                               Flanșă calapod gaură ușurare

Pe calapod se poziționează flanșa și semifabricatul din tablă. Acesta este tratat termic pentru a fi în starea “w”, de prelucrare optimă.

Semifabricatul și flanșa sunt fixate cu pini în calapod.

Poziționare  piesă desfășurată pe calapod

Ansamblul care se introduce la presa cu covor cauciuc

Presarea se face la o presă hidraulică ce dezvoltă pâna la 6000 tf.

După presare, se face tratamentul termic final pentru a aduce duralul în starea optimă pentru rezistență.

 

Piesa formată 

Pentru nervură, semifabricat desfășurată, calapod și flanșă se realizează si desene tehnice 2D pentru fabricație si control.