Înființare I.A.R

Înființarea I.A.R. – Industria Aeronaitică Română, a fost realizată pe fondul unui puternic curent de opinie format în acea perioadă de timp :

“fără industrie naţională aeronautică suntem nevoiţi să cumpărăm material vechi şi perimat”

Argumentele pentru înfiinţarea unei întreprinderi aeronautice în România, prezentate în rapoarte catre Casa Regală,  erau:

  • libertatea de acţiune şi independenţa naţională
  • construcţia materialului  aeronautic  celui mai nou
  • unităţi omogene cu tipuri de avioane unificate
  • emanciparea de străinătate şi siguranţa unei aprovizionări continue
  • suprimarea avariilor în timpul transportului
  • facilităţi de transformări piese de schimb şi reparaţii
  • formarea în ţară a tehnicienilor şi lucrătorilor specialişti

 Prin legea promulgată pe data de 25 iunie 1925, statul reprezentat prin Ministerele de Răsboi și Industrie și comerț, este autorizat să ia parte la constituirea intreprinderii industriale având legătură cu apărarea națională –  Industria Aeronautică Română, pentru fabricațiunea avioanelor.  

Prin această lege statul decide înființarea unei societăți pe acțiuni, având prin derogare de la lege, precizat în statut, dreptul de control. 

act-infiintare

În luna noiembrie 1925, sunt publicate în Monitorul oficial Actul Constitutiv și Statutul societății. 

Locația a fost aleasă în Brașov din motive strategice. 

statut-1925-1-5

Capitalului social inițial este de 120 000 000 lei, reprezentănd acțiuni cu valoare nominală de 1000 lei.

Prin statut este prevăzut ca cel puțin 60 % din actiuni trebuie să fie  deținute de persoane juridice române, inclusiv statul. 

Actionariatul străin a fost prezent prin societățile Lorraine-Dietrich și Blériot. 

Astra, a participat prin aport de capital în natură, respectiv utilaje. 

Astra, era fosta Fabrica de Mașini, Vagoane și Turnătorie de Fier a societății pe acțiuni „Johann Weitzer” , înființată în anul 1891.

Pe lănga locomotive, la Astra s-au produs automobile și camioane Matra, Daimler, motoare de avion Daimler, în perioada războiului și trei tipuri de avioane între 1922-1925.

La IAR au fost transferate majoritatea utilajelor folosite pentru construcția de motoare și avioane. 

 

contributii-astra

În următorii ani au avut loc modificări în structura actionariatului.

Decizia luată de Statul român în 1925, a dus la formarea bazei viitoarei industrii de aviație din România. 

Bibliografie :

Biblioteca Digitală a Bucureştilor http://www.digibuc.ro/

https://ro.wikipedia.org/wiki/Astra_Vagoane_Arad

https://www.aradcityguide.ro/_/monument-istoric/fostul-sediu-al-fabricii-astra/

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fabrica_de_avioane_ASTRA

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9riot_A%C3%A9ronautique

https://en.wikipedia.org/wiki/Lorraine-Dietrich

Industria Aeronautica Brașov (1925-1945) – autor Ion Dumitrașcu